top of page

Information om ROT-avdrag

100% Tak AB - Proffs på tak - Kontakta oss för fri offert - Med tre generationer takläggar

Nya regler för rot- och rutarbete den 1 januari 2016

Riksdagen har beslutat om nya regler för rot- och rutavdraget som träder i kraft den 1 januari 2016.

Följande förändringar har beslutats.

  • Rotavdraget sänks till max 30 procent av arbetskostnaden. Rutavdrag medges fortfarande med 50 % av arbetskostnaden.
  • Det maximala avdraget för rutarbete halveras till 25 000 kr för personer som inte har fyllt 65 år. För att ha möjlighet att utnyttja 50 000 kr ska du ha fyllt 65 år vid årets ingång.
  • Rutavdrag för städning begränsas till att endast innefatta enklare städning eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning.
  • Rutavdrag för matlagning slopas.

Avdrag på arbetskostnad för rotarbeten sänks

Du kan dra av max 30 procent av arbetskostnaden i rotavdrag. Den sammanlagda skattereduktionen för rot- och rutarbete får inte överstiga 50 000 kr oavsett köparens ålder.

Om du till exempel har fakturerat 50 000 kr inklusive moms kan du göra rotavdrag med 15 000 kr på fakturan och kunden måste betala 35 000 kr för att Skatteverket ska kunna betala ut 15 000 kr. Detta gäller för de rotarbeten som din köpare betalar den 1 januari 2016 eller senare. 

Rotavdrag 100% Tak AB - Proffs på tak - Kontakta oss för fri offert - Med tre generationer
100% Tak AB - Proffs på tak - Kontakta oss för fri offert - Med tre generationer takläggar
Takrenovering stockholm - Takläggare Stockholm, Katepal dubbel, 100% Tak AB , Proffs på ta
100% Tak AB - Proffs på tak - Kontakta oss för fri offert - Med tre generationer takläggar
100% Tak AB - Proffs på tak - Kontakta oss för fri offert - Med tre generationer takläggar
100% Tak AB - Proffs på tak - Kontakta oss för fri offert - Med tre generationer takläggar
100% Tak AB - Proffs på tak - Kontakta oss för fri offert - Med tre generationer takläggar
bottom of page