top of page

Godkännande av offert

För godkännande av offert. Kan ni antingen skicka in er underskrivna kopia på er mottagna offert via postgång eller scanna/fota och maila in.

Alternativt, fylla i detta formulär och skicka in det digitalt.

Offertnummer*

Datum*

Namn*

Faktura adress*

Arbetsplats adress

Telefonnummer*

Fastighetsbeteckning*

Personnummer för Rot-avdrag*

E-postadress*

Tillval enligt offertunderlag*

Övriga meddelande

Jag/Vi godkänner anbud med ovanstående offertnummer för byggstart, samt intygar om att Jag/Vi inte i annan hushållsnära tjänst utnyttjat Rot-avdraget för gällande kalenderår, så att det inte täcker överskjutande 50% på Rot från Skatteverket till 100% Tak AB*

Select an option
bottom of page